Search

הקינדרלעך

מכירים את הכפית הלבנה השטוחה הזאת, שנמצאת בתוך ביצת קינדר?

אז תמיד כשאני רואה אותן, הן מזכירות לי ראש, ואת הראשים האלה אני אוספת מהמדרכות, מהשוליים של השביל, מהרצפה ליד המכולת... אוספת מציירת וחושפת ראשים עם פנים שעוד לא התגלו.


21 views0 comments

Recent Posts

See All